Skip to product information
1 of 3

PELE

Malaga Milestone discs

Malaga Milestone discs

Regular price $28.00 NZD
Regular price Sale price $28.00 NZD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

The perfect way to capture your pele's milestones as they grow.

The Malaga Milestone Discs come in a set of 17 wooden discs, are 14cm in diameter and come in a carry bag to keep them safe.

Talofa lava O lea ua ou ola mai i le lalolagi. - Hello I have arrived

TASI - Ua tasi lo'u masina- Today I am one month old

LUA - Ua lua o'u masina - Today I am two months old

TOLU - Ua tolu o'u masina - Today I am three months old

FA - Ua fa o'u masina - Today I am Four months old

LIMA - Ua lima o'u masina - Today I am Five months old

ONO - Ua ono o'u masina - Today I am Six months old

FITU - Ua fitu o'u masina - Today I am Seven months old

VALU - Ua valu o'u masina - Today I am Eight months old

IVA - Ua iva o'u masina - Today I am Nine months old

SEFULU - Ua sefulu o'u masina - Today I am Ten months old

SEFULU TASI - Ua sefulu tasi o'u masina - Today I am Eleven months old

UA TASI LO'U TAUSAGA - I am One

E ALOFA IESU IA TE A'U - My God loves me

O LO'U KERISIMASI MUAMUA - My first Christmas

O LE PELE A NANA - Nana's favourite

O LE PELE A PAPA - Papa's favourite

*Gst exclusive - Gst added at checkout

View full details